Calea Națională nr. 83, Botosani +40 231 531 688 secretariat@cpppim.ro Luni - Vineri: 8-16
RomânăEnglishFrenchGermanHungarian

Cursuri Resurse Umane

Cursuri Resurse Umane

În conformitate cu art. 194 din Codul muncii privind obligația angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala a salariaților unității și art. 3 din H.G. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesionala al Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane. Tematica cursului a fost stabilita pe baza actelor normative (legi, hotărâri guvernamentale, norme și regulamente) cuprinse în cadrul legislativ care reglementează relațiile de muncă. {Play}

Programele autorizate sunt: {Play}

„Inspector (referent) resurse umane”, perfecționare {Play}

Cursul de perfecționare profesionala este structurat pe durata a doua săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este de 650 lei/cursant. {Play}

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt : {Play}

1. Planificarea activităților; {Play}

2. Comunicarea cu angajații; {Play}

3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență; {Play}

4. Întocmirea documentelor de evidență a personalului; {Play}

5. Gestionarea documentelor de evidență a personalului; {Play}

6. Organizarea recrutării personalului; {Play}

7. Întocmirea registrului general de evidență a salariaților; {Play}

8. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat; {Play}

9. Administrarea bazei de date de evidență a personalului. {Play}

 „Inspector (referent) resurse umane”, specializare {Play}

Cursul de specializare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de 1040 lei/cursant. {Play}

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ postliceal. {Play}

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt : {Play}

 1.  Lucru în echipa {Play}

 2.  Dezvoltarea profesionala {Play}

 3.  Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului {Play}

 4.  Organizarea recrutării și selecției personalului {Play}

 5.  Întocmirea și gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat {Play}

 6.  Întocmirea dosarului de pensionare {Play}

 7.  Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat {Play}

 8.  Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat {Play}

 9.  Planificarea activității proprii {Play}

10. Oferirea informațiilor privind problemele de personal. {Play}

 "Expert legislația muncii" (NOU!) {Play}

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a zece săptămâni (180 de ore). {Play}

Taxa de participare la curs este de 2.340 Ron/cursant (posibilitate de plata in rate) {Play}

Tipul programului: perfectionare. {Play}

Tipul programului: specializare  {Play}
Durata: 180 ore {Play}
Cerințe minime de studii:  {Play}

  • studii superioare în drept / administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent sau  {Play}
  • pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept / administrație publică / științe administrative este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii. {Play}

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt: {Play}

- Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale; {Play}

- Redactarea și / sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale; {Play}

- Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă. {Play}

- Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare. {Play}

- Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă. {Play}

- Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității. {Play}

- Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului. {Play}

- Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială. {Play}

- Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor. {Play}

- Concilierea conflictelor de muncă {Play}

- Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale. {Play}

- Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale. {Play}

Conditii desfasurare {Play}

Cursurile se desfășoară de luni pana vineri, între orele 16.30 – 21.30. {Play}

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după buletinul de identitate. {Play}

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european. {Play}

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc) {Play}

Informatii suplimentare

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939  
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  {Play}

Împreună din 2001

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre. {Play}

Statistica - Trafic

Astăzi190
Ieri185
Săptămâna375
Lună1459
Total159299