Tipărire 

Centrul de perfecționare organizează cursuri de perfecționare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă pentru persoanele care activează în cadrul societăților comerciale, instituțiilor și regiilor autonome și care se ocupă de acest segment de activitate.