Tipărire 

Centrul supune atenției persoanelor interesate următoarele programe de pregătire profesionala autorizate:
- Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă;
- Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă;
- Inspector (referent) resurse umane;
- Coordonator de securitate și sănătate în muncă;
- Expert legislația muncii (nou!).