Tipărire 

Centrul a elaborat standardul ocupaţional pentru “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”. Acesta a fost aprobat de CNFPA și este utilizat în prezent de toți formatorii autorizați care organizează cursuri pentru aceasta ocupație.