Tipărire 

  În conformitate cu art. 190 din Codul muncii privind obligația angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare

profesionala a salariaților unității și art. 3, lit. a,b,c din H.G. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesionala al

Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane. Tematica cursului a fost stabilita pe

baza actelor normative (legi, hotărâri guvernamentale, norme și regulamente) cuprinse în cadrul legislativ care reglementează

relațiile de muncă.

Programele autorizate sunt:

 

- „Inspector (referent) resurse umane”, perfecționare

Cursul de perfecționare profesionala este structurat pe durata a doua săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este

de 500 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1. Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului

2. Organizarea recrutării și selecției personalului

3. Întocmirea dosarului de pensionare

4. Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

5. Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat.

 

- „Inspector (referent) resurse umane”, specializare

Cursul de specializare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de

800 lei/cursant.

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ postliceal.

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

 1.  Lucru în echipa

 2.  Dezvoltarea profesionala

 3.  Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului

 4.  Organizarea recrutării și selecției personalului

 5.  Întocmirea și gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat

 6.  Întocmirea dosarului de pensionare

 7.  Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

 8.  Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat

 9.  Planificarea activității proprii

10. Oferirea informațiilor privind problemele de personal.

 

- "Expert legislația muncii" (NOU!)

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de

800 lei/cursant.

Cerinte minime de studii:

- studii superioare în administraţie publică sau ştiinţe administrative

- studii superioare juridice absolvite cu diploma de licenta;

sau

- studii superioare în orice domeniu urmate de master sau cursuri postuniversitare în specializarea drept:

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta ori echivalenta;

și curs de formare profesională autorizat în domeniul dreptului muncii/resurselor umane

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:

- Planificarea activităţilor proprii

- Comunicarea cu participanţii la procesul de muncă

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

- Aplicarea legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale a muncii şi securităţii sociale

- Elaborarea de strategii, politici şi proceduri necesare aplicării legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Redactarea actelor specifice legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Avizarea actelor specifice legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Concilierea situaţiilor conflictuale

- Cercetarea abaterilor disciplinare

- Acordarea de consultanţă de specialitate în legislaţia muncii şi securităţii sociale

- Reprezentarea angajatorilor în relaţia cu autorităţile din domeniul muncii şi securităţii sociale

 

Cursurile se desfășoară de luni pana vineri, între orele 16.30 – 21.30.

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după

buletinul de identitate.

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european.